Monday, July 21, 2008

கேவலம் - 14 பேர்


தமிழ்
தமிழன்
தமிழ்நாடு - என

வாய் கிழிய
உமிழ் நீரை கொட்டி
மணம் கமழ
பொய் பேசும்
அரசியல்வாதி சாக்கிடைகளே!!

நமது நூற்றாண்டில் - ஒரு
தமிழ்க்கவிஞன்

நாம் போற்றும் - ஒரு
தமிழ்ப்புலவன் சாவுக்கு

சிதை எறிக்கும் காட்டுக்கு
போனது
கேவலம் - 14 பேர்
என

சொல்வீர் தமிழ் இனத்துக்கு

செய்வீரா?

7 comments:

R R R said...

இருக்கும் போது யாரும் யாரையும் மதிப்பதோ, நினைப்பதோ இல்லை என்பதற்கு பாரதி ஒரு உதாரணம்...
எனினும், பாரதி ஒரு சகாப்தம்...
பாரதி இருந்த நூற்றாண்டில் நாமும் வாழ்ததோம் என்பதில் பெருமிதம் மட்டுமே பட்டுக் கொள்ள முடியும் நம்மால்...

Anonymous said...

"ennadhu... indiavuku sudhandhiram kedaichiducha? Gandhi thatha vandhutara? "

Naan Indian said...

You may know that no top officials /ministers/ army generals attended that funeral of Gen.Manekshaw recently. If only that was a politician, the whole state/country would be on bundh....morons rule the country..god bless india

Narayanan Venkitu said...

RRR - wonderfully said, very true.

Anon - Thanni thalaikku eriduchaa? LOL :-)

naan Indian - Thanks for your thoughts, I didn't know about this. What a shame!!

Anonymous said...

Barathi's thoughts and actions were way beyond his times.. probably atleast a century ahead.. we have still not caught up with his ways.. may be thatz why..

Naren's said...

anony1...cheers mait..naant ype panna nenaichatha neenga type panniteenga....also naan nenaicha maariyae Mr.mara manadai ku athu puriayala pola...nammala kudikaaran nu solraaingha.....

Sam said...

Funeral of Sam Manekshaw

All Indians should hang their heads in shame. This is an e-mail I received recently which I am forwarding, as not a single political bigwig attended the funeral of Field Marshal Sam Manekshaw (I-W, July 4), and that includes all the three chiefs of staffs of the Indian armed forces.

The passing away of the only Indian to be appointed Field Marshal when in active service has been remarkable for the warmth of the ordinary men and women who queued up to say goodbye to the adorable man who put his life on the line for them.

It has also been remarkable for the complete lack of grace and gratitude, civility and courtesy, decency and decorum on the part of the bold-faced names rapaciously grazing the lawns of power in Delhi and elsewhere, for the brain behind India's only decisive military victory.

Manekshaw, the Bahadur, had been unwell for a while now. From about 1000 hours on June 26, reports of his being 'critically ill' had appeared in the media. Yet, when the guns were fired in salute around June 27, the 'civil society' chose to show its incivility.

* Pratibha Patil, the commander-in-chief of the armed forces with all the time in the world: absent.

* Hamid Ansari, vice-president releasing books and writing reviews of books by fellow-travellers: absent.

* Manmohan Singh, the prime minister, who could do with a bit of the field marshal's charisma and heroism: absent.

* Sonia Gandhi, daughter-in-law of the woman the field marshal called 'sweetie': absent.

* L. K. Advani, prime minister in waiting of the party which would like to do to Pakistan what Manekshaw did: absent.

* M. Karunanidhi and Surjit Singh Barnala, chief minister and governor of the state which Manekshaw had made his home for 35 years: absent.

Politicians may have their reasons. They always do. Maybe there are issues like protocol. Maybe this is one way in which 'civil India' shows the armed forces its place. Maybe this is why we are not as militaristic as Pakistan. Maybe the knees are just too old to climb the hills.

But what about the armed forces itself?

* A.K. Antony, the defense minister, now behaving like the chairman of the confederation of the armed forces' trade unions: absent 'due to prior political engagements'.

* The chief of army staff: absent (away in Russia).

* The chief of navy staff: absent.

* The chief of air staff (incidentally, a Parsi): absent.

The fact that the defense minister was represented by his deputy Pallam Raju, the fact that the navy and air staff sent two-star general rank officers, shows that however high or mighty, however rich or powerful, civilian or military, if you should die as you must, you should do so somewhere in the vicinity of New Delhi — or Mumbai. Or else, they must have some use for you.

Or else, too bad.

As he rightly surmised once: “I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defense of the country can distinguish a mortar from a motor; a gun from a howitzer; a guerrilla from a gorilla — although a great many of them in the past have resembled the latter.”

The contrast couldn't be starker:

* When Amitabh Bachchan was ill after being socked in the stomach during the shooting of “Coolie,” Indira Gandhi flew down to Mumbai to show her concern.

* When Dhirubhai Ambani died, L.K. Advani cut short his Gujarat tour to pay his respects to an “embodiment of initiative, enterprise and determination.”

* When Pramod Mahajan was shot dead by his brother, Vice President Bhairon Singh Shekawat had the time to attend the funeral.

Our VIPs and VVIPs have time for dead and dying celebrities, charlatans, fixers. Not for a field marshal?

In his biography, K.M. Cariappa, the only other field marshal India has had (and who too died at age 94), writes of his father's cremation in May 1993:

“Honoring him in death as they did in life were Field Marshal Manekshaw, the three service chiefs all of whom belonged to the same course and at whose passing out parade from the joint services wing father had presided, the gracious chief minister M. Veerappa Moily and C.K. Jaffer Sharief, minister for Railways, representing the president as the supreme commander of the armed forces.”

Somebody should have told the geniuses in Delhi that Sam, the Bahadur, passed away in Wellington, Ooty, not Wellington, New Zealand. The nearest civil airport is Coimbatore, just 80 km away.

If this is how we say goodbye to Field Marshal Sam Manekshaw, any wonder why “Rang de Basanti” could successfully tap into the angst of an entire generation?